Shqipëri
    |         |         |    
 
Avon

Bëhu Lider

Ti ke të gjitha aftësitë për të qenë një lider dhe për të drejtuar një biznes tëndin? Atëhere plotëso informacionin e mëposhtëm. Bëhu një Lider në Avon dhe drejto skuadrën tënde të Klientëve të Privilegjuar,të cilët gjithashtu mund të rrisin të ardhurat e tua të përditshme. Mos harro se Liderat marrin edhe dhurata të tjera speciale.
*Fushë e detyrueshme
*Titulli:  
*Emri:
 
Emri i dyte:
 
*Mbiemri:
 
*Data e Lindjes (Dita/Muaji/Viti):
 
*Numri i Llogarisë:
 
*E-mail:
 
*Adresa:
 
 
 
*Qyteti:
 
Telefoni gjatë ditës:
   
Telefoni gjatë mbrëmjes:
   
Celular:
     
Koha e preferuar për të kontaktuar:  
Nëse jeni dakord që të dhënat tuaja personale të përdoren për qëllime promocionale ose marketing, ju lutem klikoni më poshtë
*Konfirmoj që kam lexuar dhe kuptuar Kushte dhe Dispozita
*Klikoni ketu për të lexuar dispozitat e përgjithshme Deklarata e Privatësisë dhe Sigurisë